แลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2020/2563
Top
แลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2020/2563
ชื่อ : แลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2020/2563
วันที่/เวลา : 2019-12-24 13:56:34
รายละเอียดโดยย่อ : ประเทศที่สามารถเข้าร่วมโครงการ สหรัฐอเมริกา

รับสมัครรอบสุดท้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3-5 

เดินทาางช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563

ระยะเวลา 10 เดือน

ปิดรับใบสมัคร 4 ธันวาคม 2562